عنوان شاخص

سال 94

سال 95

سال 96

آمار تعداد موارد تفویض شده از اختبارات اداره کل

2

10

12

 

 

 

 

آمار تعداد موارد تفویض شده از اختبارات اداره کل در سال 94

 1. ثبت و تایید شرکتهای توزیع کننده و اصناف در سطح کشور
 2. مراقبتهای سطح عرضهPMS( دستگاههای موجوددر هیات امنا)

آمار تعداد موارد تفویض شده از اختبارات اداره کل درسال 95

 1. صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده با کلاس خطر A و B
 2. تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده با کلاس خطر A و B
 3. ممیزی از خطوط تولیدتجهیزات و ملزومات پزشکی
 4. نظارت بر رعایت قیمت ابلاغی اداره کل توسط مراکز درمانی
 5. رسیدگی به تخلفات شرکتهای تجهیزات پزشکی
 6. نظارت بر رعایت قیمت های فروشندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی
 7. نظارت بر پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی
 8. ارزیابی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
 9. ثبت و تایید شرکتهای توزیع کننده و اصناف در سطح کشور
 10. مراقبتهای سطح عرضهPMS

آمار تعداد موارد تفویض شده از اختبارات اداره کل درسال 96

 1. ثبت و صدور مجوز کالاهای تحقیقاتی
 2. صدور پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده با کلاس خطر A
 3. تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی ثبت شده با کلاس خطرB
 4. ممیزی از خطوط تولیدتجهیزات و ملزومات پزشکی
 5. نظارت بر رعایت قیمت ابلاغی اداره کل توسط مراکز درمانی
 6. رسیدگی به تخلفات شرکتهای تجهیزات پزشکی
 7. نظارت بر رعایت قیمت های فروشندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی
 8. نظارت بر پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی
 9. ارزیابی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
 10. ثبت و تایید شرکتهای توزیع کننده و اصناف در سطح کشور
 11. مراقبتهای سطح عرضهPMS
 12. تهیه فهرست ملزومات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی به تفکیک بخشها

 

 

 

 

عنوان شاخص

سال 94

سال 95

سال 96

 آمار تعداد موارد برون سپاری شده از اختیارات اداره کل

2

2

4

 

 

 آمار تعداد موارد برون سپاری شده از اختیارات اداره کل درسال 94

 1. آموزش ناظر فنی
 2. رتبه بندی

 آمار تعداد موارد برون سپاری شده از اختیارات اداره کل درسال 95

 1. آموزش ناظر فنی
 2. رتبه بندی

 آمار تعداد موارد برون سپاری شده از اختیارات اداره کل درسال 96

 1. آموزش ناظر فنی
 2. قیمت گذاری
 3. رتبه بندی
 4. نگهداشت

 

 

نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 12,384
 بازديد اين هفته 31,691
 بازديد اين ماه 310,376
 کل بازديدها 6,712,746
تعداد بازديد اين صفحه: 201,752
آدرس

 

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386