تاريخ : هشتم بهمن 1396
ساعت : 14:07
کد : 2667
فراخوان(Recall) | ست دیالیز

ست دیالیز

 

با توجه به ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوان وسایل پزشکی، به اطلاع میرساند شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها) اقدام به جمع آوری و فراخوان ست دیالیز با شماره بچ P53425B  تولیدی آن شرکت نموده است ، لذا کلیه مراکز درمانی درصورت وجود کالاهای فوق الذکر می بایست نسبت به تعیین تکلیف ، جمع آوری و اطلاع به شرکت تولیدکننده (شماره تماس شرکت :19-92108615-026) اقدام نمایند. بدیهی است این فراخوان صرفاً درخصوص کالای فوق الذکر بوده و شامل سایر کالاهای دارای پروانه ساخت شرکت نمی گردد .