تاريخ : دوازدهم ارديبهشت 1397
ساعت : 22:37
کد : 2862
قابل توجه شرکت های تولیدکننده دستگاه های پزشکی تصویر برداری
فراخوان تعیین درصد ساخت تجهیزات تصویر برداری
فراخوان تعیین درصد ساخت تجهیزات تصویر برداری از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
در راستای حمایت از کالای ایرانی و سیاست های این اداره کل جهت تعیین درصد ساخت تجهیزات پزشکی، کلیه شرکتهای تولید کننده دستگاههای تصویر برداری به شرح ذیل که دارای پروانه مونتاژ از این اداره کل می باشند می بایست بسبت به تکمیل و ارائه فرمهای ذیل (در قالب Word) حداکثر تا تاریخ 18 اردیبهشت 1397 اقدام و به آدرس tolid@imed.ir ایمیل نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم های فوق الذکر تا پایان تاریخ مذکور مسئولیت کلیه عواقب ناشی از عدم ارسال بر عهده شرکت می باشد.

1- دستگاه های رادیوگرافی

2- دستگاه های C-Arm

3- رادیوگرافی فلوروسکوپیدر یافت فرم درصد ساخت c-arm فلوروسکوپی

در یافت فرم درصد ساخت رادیوگرافی فلوروسکوپی

در یافت فرم درصد ساخت رادیوگرافی موبایل آنالوگ

در یافت فرم درصد ساخت رادیوگرافی موبایل دیجیتال

در یافت فرم درصد ساخت رادیوگرافی آنالوگ

در یافت فرم درصد ساخت رادیوگرافی دیجیتال