تاريخ : دوم خرداد 1397
ساعت : 13:21
کد : 2908
Recall
Recall
 
ردیف نام وسیله نام سازنده مدل نام تجاری سری ساخت علت فراخوان
1 باند گچی تولیدی درمان گستر سینوهه زرندیه باند گچی ارتوپدی (بافت لینو نخ 30) سایز 250*15 -CM رول SINO CAST 99/5 بافت پارچه مورد استفاده با الزامات فنی مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی مطابقت ندارد.
2

باند گچی

تولیدی درمان گستر سینوهه زرندیه باند گچی ارتوپدی (بافت لینو نخ 30) سایز 250*10 CM -رول SINO CAST 99/5 بافت پارچه مورد استفاده با الزامات فنی مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی مطابقت ندارد.
3 آتل گچی تولیدی درمان گستر سینوهه زرندیه تمامی مدل­ها تمامی نام­های تجاری - الزامات برچسب گذاری اداره کل تجهیزات پزشکی رعایت نشده است.


توضیحات تکمیلی(جهت درج در وب سایت اداره کل):

بافت پارچه مورد استفاده با الزامات فنی مورد تأیید اداره کل تجهیزات پزشکی مطابقت ندارد و شرکت سازنده نسبت به جمع آوری آن­ها اقدام نموده است.