تاريخ : ششم تير 1397
ساعت : 12:20
کد : 2968
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:
ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل بدون انتقال ارز شرکت های تجهیزات پزشکی متعاقب درخواست وزیر بهداشت
بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل بدون انتقال ارز شرکت های تجهیزات پزشکی متعاقب درخواست وزیر بهداشت، بخشنامه مربوطه را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: متعاقب درخواست وزیر بهداشت به معاون اول ریاست جمهوری طی نامه شماره 100/80 مورخ 97/02/03 و پیگیری موثر اداره کل تجهیزات پزشکی، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل بدون انتقال ارز شرکت های تجهیزات پزشکی طی شماره 97/110001 مورخ 97/04/06 به بانک های عامل ابلاغ گردید.
مشاهده بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع مشکل بدون انتقال ارز شرکت های تجهیزات پزشکی