تاريخ : هفتم تير 1397
ساعت : 11:07
کد : 2973
نماهنگ رونمایی از تجهیزات پزشکی تولید داخل در ایران هلث 97
نماهنگ رونمایی از تجهیزات پزشکی تولید داخل در ایران هلث 97 / وزیر بهداشت: در تولید تجهیزات پزشکی مسیر خوبی را طی می کنیم