تاريخ : سی و يکم تير 1397
ساعت : 17:36
کد : 3055
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
تعرفه های مشمول گروه سوم کالایی تجهیزات پزشکی
تعرفه های مشمول گروه سوم کالایی تجهیزات پزشکی از سوی روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر شد.
پیرو جلسه نشست هم اندیشی با تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در خصوص فرآیندهای تخصیص ارز تجهیزات پزشکی، تعرفه های مشمول گروه سوم کالایی تجهیزات پزشکی از سوی روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر شد.

مشاهده و دریافت فایل تعرفه های مشمول گروه سوم کالایی تجهیزات پزشکی در خصوص تخصیص ارز