تاريخ : ششم مرداد 1397
ساعت : 07:04
کد : 3068
نامه وزیر بهداشت به رئیس سازمان استاندارد ایران؛
درخواست تسهیل در صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی مشمول استاندارد اجباری
درخواست تسهیل در صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی مشمول استاندارد اجباری تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات ساخت و قطعات یدکی واجد استاندارد اجباری دارای سابقه ورود بدون نیاز به انجام آزمایش های تطابق با استاندارد از سوی وزیر بهداشت به سازمان استاندارد ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به رئیس سازمان استاندارد، خواستار تسهیل در صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی مشمول استاندارد اجباری تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات ساخت و قطعات یدکی واجد استاندارد اجباری دارای سابقه ورود بدون نیاز به انجام آزمایش های تطابق با استاندارد شد.

متن نامه به شرح ذیل می باشد:
سرکار خانم مهندس پیروز بخت
رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران
با سلام و احترام ضمن آزوی توفیق روز افزون، با عنایت به تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران، به منظور جلوگیری از کمبودهای احتمالی و همچنین رسوب برخی از تجهیزات پزشکی مشمول استاندارد اجباری در گمرکات کشور، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات ساخت و قطعات یدکی واجد استاندارد اجباری دارای سابقه ورود، بدون نیاز به انجام آزمایش های تطابق با استاندارد اجباری، با تایید اداره کل تجهیزات پزشکی به کشور وارد و ترخیص گردند.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی