تاريخ : هشتم مرداد 1397
ساعت : 00:36
کد : 3076
نامه وزیر بهداشت به وزیر امور اقتصادی و دارایی:
درخواست قبول هزینه های تنزیل اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان امور مالیاتی
درخواست قبول هزینه های تنزیل اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان امور مالیاتی توسط وزیر بهداشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درخواست قبول هزینه های تنزیل اوراق خزانه اسلامی توسط سازمان امور مالیاتی توسط وزیر بهداشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد

متن نامه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند در راستای تداوم طرح تحول نظام سلامت، تسویه حساب مطالبات تامین کنندگان "دارو و تجهیزات پزشکی" با اوراق خزانه اسلامی صورت پذیرفته است و تامین کنندگان جهت تامین نقدینگی ناگزیر به تنزیل اوراق مذکور از طریق سازمان بورس شده اند. با عنایت به عدم قبول هزینه های تنزیل توسط سازمان امور مالیاتی، مزید امتنان است دستور فرمایید هزینه های مذکور، توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه های مالیاتی تامین کنندگان مورد قبول واقع گردد.
دکتر سید حسن هاشمی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی