تاريخ : دهم مرداد 1397
ساعت : 15:00
کد : 3088
نامه وزیر بهداشت به وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
بازنگری فصل های کتاب مقررات و صادرات 97 تجهیزات پزشکی در تغییر تعرفه های "سایر" به "مذکور"
درخواست بازنگری فصل های کتاب مقررات و صادرات 97 تجهیزات پزشکی در تغییر تعرفه های "سایر" به "مذکور" به منظور رفع ابهام و شفاف سازی تخصیص ارز از سوی وزیر بهداشت به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، وزیر بهداشت طی نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بازنگری فصل های کتاب مقررات و صادرات 97 تجهیزات پزشکی در تغییر  تعرفه های "سایر" به "مذکور" به منظور رفع ابهام و شفاف سازی در تخصیص ارز گردید.

متن نامه به شرح ذیل می باشد:
جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن وتجارت
با سلام واحترام؛
پیرو مذاکرات و توافقات بعمل آمده درخصوص لزوم بازنگری فصول کتاب مقررات صادرات و واردات 1397 مرتبط با تجهیزات پزشکی از تعرفه "سایر" به تعرفه "مذکور" و به منظور رفع ابهام و به حداقل رساندن نقایص تعرفه گمرکی و برنامه ریزی دقیق تر تخصیص ارز، به پیوست 33 صفحه فهرست بازنگری شده ردیف های تعرفه ای به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد:
• تعرفه های "سایر" به تعرفه های "مذکور" اصلاح گردید.
• اولویت های گروه کالایی بر اساس تعرفه های "مذکور" تعیین و اعلام گردید.
مزید امتنان است با عنایت به اهمیت موضوع و ضیق وقت، دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه به این وزارت اعلام گردد.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مشاهده فهرست تعرفه های تجهیزات پزشکی به انضمام اولویت گروه کالایی، پیشنهادی وزارت بهداشت غیرقابل استناد تا زمان تصویب