تاريخ : بيستم مرداد 1397
ساعت : 19:08
کد : 3125
نامه مهم رئیس جمهور به وزیر بهداشت؛
مصوبات ستاد اقتصادی دولت بابت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری
مصوبات ستاد اقتصادی دولت در خصوص کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری از سوی رئیس جمهمور به وزیر بهداشت ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، رئیس جمهمور طی نامه ای مصوبات ستاد اقتصادی دولت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری را به وزیر بهداشت ابلاغ کرد.

مشاهده نامه رئیس جمهور به وزیر بهداشت در خصوص مصوبات ستاد اقتصادی دولت بابت کالاهای اساسی، پزشکی و ضروری