تاريخ : سی ام مرداد 1397
ساعت : 10:44
کد : 3159
ابلاغ مصوبه هیات دولت در اصلاحیه بند 5 مصوبات ارزی:
معافیت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از مواد اولیه و قطعات ساخت تولید و قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول قیمت گذاری
اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از مواد اولیه و قطعات ساخت تولید و قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول قیمت گذاری در اصلاحیه  بند 5 تصویب نامه ارزی هیات دولت معاف گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، هیات وزیران تصویب نامه ارزی در زمینه معافیت اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از مواد اولیه و قطعات ساخت تولید و قطعات یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول قیمت گذاری را اصلاح و ابلاغ کرد.
مشاهده متن تصویب نامه