تاريخ : هشتم مهر 1397
ساعت : 16:29
کد : 3259
اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
لزوم ارائه آمار تولید محصولات و مواد اولیه موجود در انبار و ثبت سفارش شده تا 1397/07/15
لزوم ارائه آمار تولید محصولات و مواد اولیه موجود در انبار و ثبت سفارش شده توسط شرکت های تولیدکننده از سوی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رزا مختاری رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: به استناد ماده 32 و 35 آئین نامه تجهیزات پزشکی و در راستای کنترل و تامین بازار، مقتضی است شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی حداکثر تا تاریخ 1397/07/15 نسبت به ارسال اطلاعات ذیل مطابق فرمت پیوست به ایمیل اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس Tolid@fda.gov.ir اقدام نمایند.

• آمار تولید سال 1396 و شش ماه اول سال جاری به تفکیک هر محصول (به همراه میزان محصول نهایی موجود در انبار)

• صورت های مالی سال 1396 (اظهار نامه یا حسابرسی شده)

• موجودی مواد اولیه در انبار (و یا در حال ترخیص) و میزان محصول که با این موجودی از مواد اولیه قابل تولید می‌باشد. (پیش بینی میزان تولید در شش ماهه دوم سال جاری)

لازم به ذکر است عدم ارائه به موقع اطلاعات به منزله عدم توانایی تولید و تامین بازار از سوی آن شرکت می باشد و منشاء تصمیات آتی در خصوص تامین بازار خواهد بود.

دریافت جدول آمار محصول نهایی
دریافت جدول آمار مواد اولیه تولید