تاريخ : دوازدهم آبان 1397
ساعت : 09:31
کد : 3403
گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی منتشر کرد:
فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی و نیمایی تا تاریخ 1397/08/08
فهرست جدید ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز با نرخ رسمی و نیمایی تا تاریخ 1397/08/08 منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت،مهندس زهرا نیکخواه سرپرست گروه نظارت بر امور گمرکی و بانکی تجهیزات پزشکی گفت:پیرو انتشار دوره ای فهرست ثبت سفارشات ارسالی به بانک مرکزی،برای متقاضیانی که تا مورخ1397/08/08 ثبت سفارشات خود را در سامانه اعلام مشکلات (ثبت سفارش،بانک،گمرک) اعلام نموده اند، فهرست جدید ثبت سفارشات اولویت یک با نرخ رسمی،تاریخ 1397/08/04 لغایت 1397/08/08 و همچنین فهرست ثبت سفارشات با نرخ نیمایی تا مورخ 1397/08/08 به بانک مرکزی ارسال و به شرح ذیل در دسترس می باشند.

مشاهده و دریافت فهرست جدید ثبت سفارشات / یورو - دولتی
مشاهده و دریافت فهرست جدید ثبت سفارشات / سایر ارزها - دولتی
مشاهده و دریافت فهرست جدید ثبت سفارشات / ارزهای نیمایی