تاريخ : بيست و هفتم آذر 1397
ساعت : 21:04
کد : 3634
رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرد:
ایجاد امکان ثبت اطلاعات فرد و یا افرادی مرتبط، علاوه بر مدیر عامل و مسئول فنی در سامانه تردد اداره کل تجهیزات پزشکی برای شرکتها با رعایت ضوابط اعلامی
امکان معرفی فرد / افراد مرتبط ، علاوه بر مدیر عامل و مسئول فنی در سامانه تردد اداره کل تجهیزات پزشکی برای شرکتها فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس نسیم تربتی رئیس اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی گفت: پیرو اطلاع رسانی صورت پذیرفته در تاریخ بیست و سوم آبان 1397 در خصوص ثبت نام مدیرعامل و مسئولین فنی شرکت‌های تجهیزات پزشکی در سامانه تردد و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور مراجعین، امکان معرفی فرد / افراد مرتبط دیگری علاوه بر مدیر عامل و مسئول فنی برای ثبت‌نام در سامانه تردد فراهم گردید.

مهندس تربتی در ادامه گفت : افرادی که توسط مدیر عامل شرکت‌های تجهیزات پزشکی معرفی می‌شوند بایستی حداقل 6 ماه سابقه بیمه در شرکت متقاضی داشته باشند و در صورت نیاز در دوره‌های آموزشی مسئولین فنی شرکت نمایند.

وی در پایان خاطرنشان کرد، شرکت‌های تجهیزات پزشکی با توجه به تعدد حوزه‌های فعالیت تخصصی، می‌توانند با بیش از یک مسئول فنی، همکار دیگری نیز داشته باشند.
لازم به ذکر است ورود سایر مراجعین برای پیگیری مکاتبات به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی، مطابق روال سابق بلامانع است.