تاريخ : سوم دی 1397
ساعت : 18:57
کد : 3661
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد:
20 دی 1397 ، آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم تعیین وضعیت اقدامات انجام شده برای اخذ گواهی CE تجهیزات پزشکی با کلاس خطر C و D توسط تولیدکنندگان
از سوی رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی، آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم تعیین وضعیت اقدامات انجام شده برای اخذ گواهی CE  تجهیزات پزشکی با کلاس خطر C و D توسط تولیدکنندگان تاریخ 20 دی ماه 1397 اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، مهندس رزا مختاری رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو خبر مورخ 97/09/26  در خصوص لزوم تکمیل و فرم تعیین وضعیت اقدامات انجام شده برای اخذ گواهی CE توسط تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، به اطلاع می رساند که مطابق دستورالعمل الزامات ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل ابلاغی مورخ 97/02/11 ، تمامی پروانه ساخت های صادر شده برای تجهیزات پزشکی باکلاس خطر C و D تنها تا تاریخ 97/10/01 معتبر بوده و تولیدکنندگانی که تاکنون اقدام به تکمیل و ارسال فرم تعیین وضعیت اقدامات انجام شده برای اخذ گواهی CE نکرده اند، تا تاریخ 97/10/20 مهلت دارند تا نسبت به تکمیل و ثبت فرم مذکور در دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی مطابق شرایط اعلامی در خبر مورخ 97/09/26  اقدام نمایند و بعد از تاریخ 97/10/20 پروانه ساخت محصولاتی که برای اخذ CE آنها اقدامی از سوی شرکت صورت نپذیرفته است، ملغی و پروانه آنها در سایت imed غیر قابل نمایش خواهد شد.

دریافت فرم تعیین وضعیت اقدامات انجام شده برای اخذ گواهی CE