تاريخ : هفدهم دی 1397
ساعت : 18:24
کد : 3700
روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت منتشر کرد:
فراخوان نوبت دوم، برون سپاری پاره‌ای از فعالیت‌های جاری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به منظور چابک‌سازی امور و تمرکز‌زدایی
فراخوان نوبت دوم برون‌سپاری پاره ای از فعالیت‌های جاری اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به منظور چابک سازی امور و تمرکززدایی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، پیرو تصویب برون سپاری پاره ای از فعالیت های اداره کل تجهیزات پزشکی در کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی وزارت بهداشت و انتشار فراخوان نوبت اول حضور متقاضیان ذی صلاح برای انجام امور برون سپاری شده ، نوبت دوم فراخوان مذکور به شرح ذیل منتشر شد:

فراخوان نوبت دوم:
پیرو ابلاغ دوازدهمین مصوبه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی وزارت بهداشت، مورخ 97/06/11 مبنی بر برون‌ سپاری برخی از فعالیت‌های اداره کل تجهیزات پزشکی شامل تشکیل شناسنامه و ارزیابی و رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی، فراخوان نوبت دوم به شرح فنی ذیل منتشر گردید:

1- تشکیل شناسنامه شرکت‌های تجهیزات پزشکی: شامل ثبت مسئولین فنی شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده تجهیزات پزشکی و همچنین ثبت و تمدید نمایندگی کمپانی‌های خارجی در ایران می باشد که تمامی ارزیابی‌ها در پورتال imed.ir ثبت خواهد شد.

2-رتبه بندی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی: شامل ارزیابی معیارهای رتبه‌‌بندی خدمات پس از فروش مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی طی دستور العمل شماره MA-WI-06 و درج نتایج ارزیابی در پورتال imed.ir می‌باشد.

3- ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی: شامل بررسی نیروهای فنی، تجهیزات اندازه‌گیری و کالیبراسیون، فرآیند تامین قطعات یدکی، سیتم خدمات پس از فروش و... براساس دستور العمل شماره MA-WI-08 ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی و درج مستندات مربوطه در پورتال imed.ir می‌باشد.

از تمامی علاقمندان به فعالیت در حوزه‌های مذکور که تمایل به همکاری با اداره کل تجهیرات پزشکی را دارند دعوت می‌شود ضمن تکمیل فرم پیوست، درخواست اولیه خود را به صورت مکتوب به همراه و مدارک و مستندات مندرج در فایل پیوست فراخوان، در پاکت در بسته و مهرو موم شده به دبیرخانه حراست اداره کل تجهیزات پزشکی تا پایان وقت اداری تاریخ 97/10/30 تحویل نمایند.

مشاهده فهرست مدارک و مستندات
مشاهده فرم مشخصات متقاضیان همـکاری با  اداره کل تجهیـزات پزشکی در زمینه برون سپاری