تاريخ : بيست و يکم بهمن 1397
ساعت : 15:43
کد : 3805
در نشست گروه تحقیق و توسعه اداره کل تجهیزات پزشکی با اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مطرح شد:
ضرورت تشکیل جلسات مشترک متشکل از تیم رگولاتور وزارت بهداشت- دانشگاه- صنعت
دکتر لطیفی از ضرورت تشکیل جلسات مشترک متشکل از تیم رگولاتور وزارت بهداشت- دانشگاه- صنعت خبر داد.


به گزار ش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر لطیفی رئیس گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی از ضرورت تشکیل جلسات مشترک متشکل از تیم رگولاتور وزارت بهداشت- دانشگاه- صنعت خبر داد.

وی افزود: در نشست گروه تحقیق و توسعه با اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحیقات، توضیحاتی درخصوص ضرورت تشکیل جلسات مشترک متشکل از تیم رگولاتور وزارت بهداشت- دانشگاه- صنعت بیان شد.

دکتر لطیفی گفت: گفتگو و همسوسازی اهداف در این سه گروه و ترسیم نقشه راه برای رسیدن به یک هدف واحد که همان ارتقای کیفیت خدمات سلامت است در اولویت برنامه ریزی ها باید قرار گیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر نظام رگولاتوری کشور در حوزه تجهیزات پزشکی در حال گذار به دوره ارتقا و و هم راستا شدن با الزامات بین المللی است، اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند نقش بسیار موثری در سیاست گذاری ها داشته باشند و باید بعنوان بازوی علمی ارگان های اجرایی مورد توجه قرارگیرند. البته این امر در حوزه های بالینی بیشتر مور توجه قرار گرفته است که باید به حوزه علوم پایه و مهندسی نیز توسعه یابد.

رئیس گروه تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی بیان کرد: در نشست مذکور با اساتید دانشکده علوم و فناوری های پزشکی، دفتر امور اقتصادی، دانش بنیان و سرمایه گذاری واحد علوم و تحقیقات، محورهای همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی و دانشگاه بررسی گردید.

دکتر لطیفی در ادامه اضافه کردند: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با بیش از 16 مرکز تحقیقات و آزمایشگاه و اعضای هیات علمی در گرایش های مختلف دارای ظرفیت همکاری زیادی است. این دانشگاه می تواند با امکانات در دسترس در محورهای ذیل همکاری های ارزشمندی داشه باشد.

1- همکاری در حوزه تست تجهیزات پزشکی
2- تربیت ارزیاب یا assessor توسط نهادهای بین لمللی از بین اعضای هیات علمی برای اعتباربخشی آزمایشگاه ها
3- تربیت ممیز یا auditor توسط نهادهای بین ا لمللی از بین اعضای هیات علمی برای ممیزی سیستم مدیریت کیفیت تولید کنندگان داخلی
4- اعتباربخشی آزمایشگاه های واحد توسط نهادهای بین المللی به منظور صادرات خدمات آزمایشگاهی
5- همکاری در طرح های پیشنهاد ارزیابی محصولات پزشکی در بالین