تاريخ : بيست و يکم بهمن 1397
ساعت : 15:57
کد : 3824
اطلاعیه اداره مهندسی و نگهداری اداره کل تجهیزات پزشکی:
الزام بروزرسانی و ثبت آدرس انبار در سامانه‌های imed توسط فعالان حوزه تجهیزات پزشکی حداکثر تا 15 اسفند 1397
بروزرسانی و ثبت آدرس انبار در سامانه‌های imed توسط فعالان حوزه تجهیزات پزشکی الزامی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، مهندس نسیم تربتی رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی اعلام کرد: با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی، تمامی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی اعم از واحدهای تولید کننده، وارد کننده یا توزیع کننده می‌بایست آدرس انبار یا انبارهای خود را در شناسنامه خود در سامانه‌های imed ثبت نمایند.
وی افزود: آن دسته از شرکت هایی که آدرس انبار خود را در سامانه‌ها ثبت ننموده‌اند، حداکثر تا تاریخ 97/12/15 فرصت خواهند داشت، نسبت به درج آدرس انبار اقدام نمایند.