تاريخ : بيستم خرداد 1398
ساعت : 19:13
کد : 4058
اطلاعیه فوری اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی:
لزوم ارائه و ارسال آمار تولید محصولات و مواد اولیه موجود در انبار و ثبت سفارش شده سال 1397 حداکثر تا تاریخ 1398/04/15
لزوم ارائه و ارسال آمار تولید محصولات و مواد اولیه موجود در انبار و ثبت سفارش شده سال 1397 توسط شرکت های تولیدکننده، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی طی اطلاعیه ای فوری اعلام کرد: به استناد ماده 32 و 35 آئین نامه تجهیزات پزشکی و در راستای کنترل و تامین بازار، مقتضی است شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی حداکثر تا تاریخ 1398/04/15 نسبت به ارسال اطلاعات ذیل مطابق فرمت پیوست به آدرس پست الکترونیکی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس Tolid@imed.ir اقدام نمایند. لازم به ذکر است ارسال فایل های اکسل تکمیل شده الزامی است و اطلاعات مالی ذکر شده جهت صحت سنجی و تصدیق آمار تولید اعلامی، ضروری است.
موارد لازم جهت ارسال به Tolid@imed.ir :

• آمار تولید سال 1397 در قالب فایل های اکسل ضمیمه شده و به تفکیک هر محصول (به همراه میزان محصول نهایی موجود در انبار)

• تصاویر اظهارنامه کامل مالیاتی سال 1396

• تصاویر صورت های مالی حسابرسی شده سال 1396 ( درصورت انجام نشدن حسابرسی، تراز معین فروش دقیق سال 1396 به همراه تفکیک درآمد عملیاتی حاصل از محصولات تولیدی)

• تصاویر اظهارنامه کامل مالیاتی سال 1397

• تصاویر صورت های مالی حسابرسی شده سال 97 ( درصورت انجام نشدن حسابرسی، تراز معین فروش دقیق سال 97 به همراه تفکیک درآمد عملیاتی حاصل از محصولات تولیدی)

• آمار کلیه مواد اولیه تامینی از داخل کشور یا ثبت سفارش شده در قاب فایل اکسل ضمیمه شده

خاطر نشان می سازد، عدم ارائه به موقع اطلاعات به منزله عدم توانایی تولید و تامین بازار از سوی آن شرکت می باشد و منشاء تصمیات آتی در خصوص تامین بازار خواهد بود.

دریافت جدول آمار محصول نهایی

دریافت جدول آمار مواد اولیه تولید