تاريخ : بيست و دوم خرداد 1398
ساعت : 09:07
کد : 4060
اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی در اطلاعیه ای منتشر کرد:
فهرست بروزرسانی شده اقلام دندانپزشکی با ارز رسمی تأمین و ترخیص شده از تاریخ 8 آبان ماه 1397 تا 13 خرداد 1398
فهرست بروزرسانی شده اقلام دندانپزشکی که تا 13 خرداد 1398 با ارز رسمی تأمین و ترخیص شده اند، منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات پزشکی، دکتر محمد مهدی گلابگیران رئیس اداره مواد و تجهیزات دندانپزشکی گفت: پیرو انتشار آمار تخصیص و تامین ارز اقلام حوزه دندانپزشکی در اطلاعیه های قبلی، به منظور بهره مندی و اطلاع رسانی، فهرست بروزرسانی شده اقلام مذکور که از 8 آبان ماه 1397 تا 13 خرداد 1398 تامین ارز و ترخیص شده اند جهت اطلاع عموم به شرح ذیل منتشر و در دسترس عموم می باشد.

دریافت و مشاهده فهرست اقلام دندانپزشکی و شرکت هایی که تأمین ارز و ترخیص آن ها انجام پذیرفته است.