تاريخ : يازدهم تير 1398
ساعت : 10:25
کد : 4087
اطلاعیه اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:
تمدید مهلت فروش کیت‌های آزمایشگاهی کمپانی Roche توسط شرکت اکبریه به مدت سه ماه تا تاریخ 1398/07/03 علاوه بر فروش نمایندگی فعلی کمپانی
فروش کیت های آزمایشگاهی کمپانی Roche علاوه بر نماینده فعلی (شرکت فرد آور آزما ایرانیان) توسط شرکت اکبریه نماینده سابق این کمپانی به مدت سه ماه تمدید گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو خبر مورخ 1397/12/13 اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی، به اطلاع می رساند با توجه به برگزاری جلسات با نمایندگانی فعلی و سابق کیت های آزمایشگاهی ساخت کمپانی Roche، مهلت فروش جهت نماینده سابق کمپانی شرکت اکبریه، به مدت سه ماه تمدید گردید.

در این اطلاعیه ذکر شده، فروش کیت های آزمایشگاهی کمپانی Roche علاوه بر فروش فعال توسط نماینده فعلی (شرکت فرد آور آزما) توسط شرکت اکبریه نماینده سابق این کمپانی به مدت سه ماه از تاریخ 1398/04/03 لغایت 1398/07/03 تمدید گردید.