تاريخ : هشتم مرداد 1398
ساعت : 08:09
کد : 4093
رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:
لزوم ارسال هر چه سریعتر آمار تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی سال 1397 پیرو اطلاعیه های قبلی به منظور شفاف سازی بازار، سیاستگذاری در حوزه تولید و تدوین آمار نامه تجهیزات پزشکی
پیرو اطلاعیه های قبلی، لزوم ارسال هر چه سریعتر آمار تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی سال 1397 مجددا اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و مازومات پزشکی، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی طی اطلاعیه ای فوری اعلام کرد: به منظور شفاف سازی بازار، سیاستگذاری در حوزه تولید و تدوین آمار نامه تجهیزات پزشکی، و همچنین پیرو خبر مورخ 1398/03/20، لازم است تولیدکنندگانی که تاکنون به ارسال اطلاعات درخواست شده اقدام ننموده‌اند، آمار تولید سال 1397 خود را بر اساس فایل پیوست به آدرس پست الکترونیکی اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی به آدرس Tolid@imed.ir ارسال نمایند.

همچنین در خصوص سوالات مطرح شده در مورد اخذ صورت وضعیت مالی به اطلاع می رساند اطلاعات مالی دریافتی صرفاً به منظور تصدیق و صحه گذاری آمار تولید اعلامی توسط تولید کنندگان می باشد.

دریافت و مشاهده فرم ارسال آمار تولید سال 1397