تاريخ : هفدهم تير 1398
ساعت : 20:45
کد : 4110
گزارش گردهمایی مدیران شرکت های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در ایران هلث 2019:
هم اندیشی و ارتقا جایگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی/ بازبینی در تعرفه های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی/ تمهید درخصوص کالیبراسیون کالیبراتورها در داخل کشور با توجه به توان فنی و امکانات داخلی
گردهمایی مدیران شرکت های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی کشور با هدف هم اندیشی و ارتقا جایگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی همزمان با نمایشگاه ایران هلث 2019  برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمدمهدی علاالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی گفت: گردهمایی مدیران شرکت های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی کشور با هدف هم اندیشی و ارتقا جایگاه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی و همزمان با نمایشگاه ایران هلث 2019 در تهران برگزارگردید.

وی افزود: ارائه گزارش عملکرد و برنامه های این اداره کل در خصوص کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در سال 97-98 توسط آقای مهندس رحیمی پور کارشناس مسئول کنترل کیفی اداره ، تقدیر و تشکر از همکاری اعضای کارگروه مشورتی در دوره قبلی ، طرح نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های اعضای حاضر در جلسه و همچنین تعیین اعضای کارگروه مشورتی این اداره کل در این حوزه از میان نمایندگان شرکت ها در سال جاری از اهم برنامه های این نشست بود.

مهندس علاالدین مهمترین هدف گذاری درنظر گرفته شده برای سال 1398 در این حوزه را بهینه سازی و ارتقا وضعیت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی در کشور دانست که از طریق برنامه های ذیل و با کمک گرفتن از شرکت های فعال در این حوزه و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی کشور دنبال خواهد شد.

• بازبینی در تعرفه های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
• تعیین تعرفه برای تمامی دستگاه های مشمول لیست اعلامی جهت کنترل کیفی تجهیزات
• تمهید درخصوص کالیبراسیون کالیبراتورها در داخل کشور با توجه به توان فنی و امکانات داخلی و همچنین مشکلات بین المللی موجود
• ارتقا و تعمیق اقدامات نظارتی بر امور کنترل کیفی
• برنامه ریزی جهت یکسان سازی دستورالعمل های کنترل کیفی
• بررسی و افزایش دستگاه های مورد نظر جهت کنترل کیفی در مراکز با توجه به مطالعات نیازسنجی ، اولویت سنجی و امکان سنجی.
• رتبه بندی شرکت های فعال در حوزه کنترل کیفی
• بازنگری در دوره ها و تعیین فواصل لازم جهت کنترل کیفی تجهیزات در مراکز بر اساس نیاز واقعی مرکز و مبتنی بر ریسک تجهیز
• بازنگری در الزامات فنی کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
• راه اندازی سامانه جامع نظارت بر کنترل کیفی

رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت های فعال در زمینه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام نمود: با هدف ارتقا جایگاه و اهمیت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی و نقش آن در ارتقا سلامت کشور و بررسی مسائل و موارد مرتبط آن و همچنین همگرایی بیشتر شرکت های فعال این حوزه، همایش هم اندیشی شرکت های کنترل کیفی بصورت سالانه برگزار خواهد شد.