تاريخ : سی و يکم شهريور 1398
ساعت : 15:27
کد : 4258
معاون درمان وزارت بهداشت:
هیچ مرکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، مجاز نیست بیمار را برای تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع دهد/ در صورت مشاهده و اثبات، درجه اعتباربخشی بیمارستان مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت
معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ مرکز درمانی مجاز نیست بیمار را برای تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع دهد و تمام دارو و ملزومات مصرفی پزشکی باید در داخل بیمارستان در دسترس بیماران باشد.
به گزارش وبدا، دکتر قاسم جان بابایی در همایش دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت:هیچ مرکز درمانی مجاز نیست بیمار را برای تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع دهد و تمام دارو و ملزومات مصرفی پزشکی باید در داخل بیمارستان در دسترس بیماران باشد، اعزام بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه لوازم پزشکی یا دارو در هر بیمارستانی اعم از دولتی، خصوصی و ... ممنوع است و در صورت مشاهده و اثبات، بدیهی است درجه اعتباربخشی بیمارستان مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

وی گفت: تخلفات تعرفه ای بیشتر به صورت دریافت وجوه غیرمتعارف بوده و با استمرار در نظارت و برخورد جدی این تخلفات به حداقل رسیده است. همچنین در صورتی که بیماران و همراهان چنین مواردی را مشاهده کردند حتما آن را در سامانه 190 پیگیری کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه مهم ترین علت نارضایتی مردم در بخش درمانی، شکایت در خصوص نحوه برخورد کادر درمانی با بیماران است که بیشتر به دلیل عدم پاسخگویی کافی به بیمار و همراهان بیمار است، گفت: از برنامه های در دستور کار معاونت درمان ارائه کارنامه عملکردی گروه پزشکی است که یکی از موارد ویژه مورد توجه و موثرمیزان رضایتمندی ارباب رجوع است که در کارنامه ها ثبت و در پرداخت عملکردی کادر پزشکی موثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه از دیگر نگرانی های حوزه درمان، مراکز جراحی محدود هستند، گفت: این مراکز نیازمند پایش بیشتر هستند، چون گاهی ممکن است در این مراکز خدماتی ارائه شود که این خدمات به دلیل پیچیده بودن باید در بیمارستان ها انجام شود و انجام این جراحی های بزرگ در مراکز جراحی محدود باعث آسیب جدی و به مخاطره افتادن ایمنی بیمار است. بعضی مطب ها نیز خدماتی را ارایه می دهند که در چارچوب خدمات قابل ارائه در مطب نبوده از این رو با همکاری سازمان بیمه و نظام پزشکی بسته خدمتی سرپایی و بسته خدمتی در مطب ها در حال تدوین است.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: بازرسی ها زمانی مفید است که به صورت مستمر انجام و بازخورد لازم صورت گیرد.

جان بابایی افزود: حفظ حقوق بیمار از اولویت های ما است و توجه به اینکه مدیریت درمان بیمار محور همه خدمات بیمارستان ها است لذا نظارت های جدی و مستمر همواره به عنوان رویکرد اصلی ما است.

همایش دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور روسای دفاتر بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور روز شنبه صبح در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این همایش یک روزه، سه پنل تخصصی نیز برگزار شد. در این پنل ها، نیازهای آموزشی، شیوه نامه بازرسی، گزارش نویسی تحلیلی، روش های نوین بازرسی، اخلاق در بازرسی، روش های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مدیران آنها، روش های مستند سازی جشنواره شهید رجایی، برنامه عملیاتی سال ۹۸، حقوق شهروندی، مبارزه با فساد اداری، سامانه ها (۱۹۰، سامد و میز خدمت) و نیروی انسانی بررسی شد.

air.ir/ZwqFZ9o