تاريخ : شانزدهم مهر 1398
ساعت : 09:55
کد : 4283
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام شد:
تامین نیاز کشور به ملزومات مصرفی دیالیز صرفا از طریق تولیدات داخلی/ محدودیت در واردات محصولات مصرفی حوزه دیالیز و عدم تخصیص ارز دولتی به آنها
تامین نیاز کشور به ملزومات مصرفی دیالیز صرفا از طریق تولیدات داخلی انجام می شود.
به گزارش وبدا، مهندس سید حسین صفوی مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو  وزارت بهداشت گفت: پیرو اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها در خصوص واردات بی رویه محصولات مصرفی حوزه دیالیز، به اطلاع می رساند با توجه به توانمندی تولیدکنندگان داخلی، ملزومات مصرفی دیالیز شامل صافی دیالیز، ست لوله رابط همودیالیز، ست سوزن فیستولا، محفظه بی کربنات سدیم از سال 1395 در دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی در گروه حمایت از تولید داخل (T1 ) قرار گرفته اند و عمده نیاز کشور به این اقلام مصرفی دیالیز، از طریق تولید داخل تامین می گردد.

شایان ذکر است در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، محصولات مصرفی وارداتی حوزه دیالیز که میزان تولید داخل کفایت نیاز کشور را ندارد، دارای اولویت ارزی 2 (ارز نیمایی) بوده و ضمن اعمال محدودیت واردات تعدادی برای آنها، ارز نرخ دولتی 4200 نیز به این اقلام تعلق نمی گیرد.

air.ir/ZwqCx9o