تاريخ : هجدهم آبان 1398
ساعت : 08:18
کد : 4316
کارشناس مسئول نظارت بر مصرف ملزومات پزشکی اداره نظارت بر تامین و نگهداشت گفت:
تامین و توزیع بیش از 3/600/000 قلم ملزومات پزشکی اساسی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور به منظور تضمین و تداوم فرآیند درمانی بیماران با همکاری تامین کنندگان تجهیزات پزشکی در 10 ماه گذشته
به منظور تضمین و تداوم فرایند درمانی بیماران تامین و توزیع بیش از 3/600/000 قلم ملزومات پزشکی اساسی مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، آرزو صمدی کارشناس مسئول نظارت بر مصرف ملزومات پزشکی اداره نظارت بر تامین و نگهداشت گفت: با توجه به رصد و کنترل وضعیت تامین اقلام استراتژیک و همچنین انجام برنامه ریزی و تمهیدات لازم به منظور تداوم فرآیندهای درمانی بیماران، با همکاری و تعامل هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیمارن وزارت متبوع، در 10 ماه گذشته برخی اقلام استراتژیک شامل گروه های کالایی جراحی عمومی، قلب و عروق، آندوسکوپی، ارولوژی و نفرولوژی و لوازم عمومی مصرفی تامین گردید و تا کنون بیش از 3/600/000 قلم از ملزومات مورد نظر با در نظر گرفتن سرانه مصرف دانشگاه های علوم پزشکی کشور و از طریق صدور حواله توسط این اداره کل توزیع شده است.

وی افزود: پایش وضعیت تامین ملزومات پزشکی به منظور تامین مستمر ملزومات پزشکی در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت تا هیچگونه اختلالی متوجه روند تشخیص و درمان بیماران نباشد.

air.ir/Zwq3F9o