تاريخ : هفتم دی 1398
ساعت : 15:18
کد : 4395
رئیس اداره برنامه ریزی و پایش داده های اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
تمدید مهلت ارسال درخواست ها برای سیاست گذاری ارزی سال 1399 جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی تا تاریخ 1398/10/15
مهلت ارسال درخواست ها برای سیاست گذاری ارزی سال 1399 جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی تمدید شد..
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس نسیم تربتی رئیس اداره برنامه ریزی و پایش داده های تجهیزات پزشکی گفت: پیرو نامه شماره 664/88683 مورخ 1398/10/01 در خصوص برنامه‌ریزی جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور در سال 1399، به اطلاع می رساند مهلت ارسال درخواست ها به مدت یک هفته تا تاریخ 1398/10/15 به شرح ذیل تمدید می گردد:

مدیرعامل محترم شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات پزشکی

موضوع: تمدید مهلت سیاست گذاری ارزی سال 1399 جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی

سلام علیکم؛

احتراماً، پیرو نامه شماره 664/88683 مورخ 1398/10/01 در خصوص برنامه‌ریزی جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز کشور در سال 1399، به اطلاع می رساند مهلت ارسال درخواست ها به مدت یک هفته تا تاریخ 1398/10/15 تمدید می گردد.

لذا مقتضی است درخواست خود را مبنی بر تأمین اقلام مذکور ضمن رعایت شرایط ذیل از طریق تکمیل فرم الکترونیکی موجود در سامانه register.imed.ir و منوی "سیاست گذاری" ارائه فرمایید:

1- برنامه آن شرکت جهت تأمین هر کالا (سیاست تعدادی درخواستی) باید براساس هر کد IRC و بر مبنای عدد (یک عدد) بیان گردد و از درج تعداد بر حسب بسته خودداری شود. همچنین در ستون "فی ارزی" قیمت ارزی یک عدد کالا درج گردد.

2- برای آن دسته از مواد اولیه خط تولید که امکان بیان درخواست بر حسب عدد وجود ندارد، عدد مربوط بر اساس واحد ثبت شده در سامانه تیتک و سوابق قبلی سیاست‌گذاری درج گردد.

3- تکمیل تمامی ستون های در نظر گرفته شده در فرم الزامی است.

4- درج اطلاعات نادرست در فرم توسط متقاضی به منزله عدم ارائه درخواست می باشد.

5- بارگذاری فایل درخواست سیاست‌گذاری فقط برای یک بار امکان‌پذیر خواهد بود؛ لذا در بارگذاری فایل دقت کافی صورت پذیرد.

شایان ذکر است درخواست های واصله از نظر قیمت، تعداد و عدم وجود کالای مشابه تولید داخل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و براساس ضوابط و دستورالعمل¬های ابلاغی، سیاست‌گذاری ارزی و تعدادی سال 99 انجام خواهد شد.

این بخشنامه طی نامه شماره 664/90791 مورخ 1398/10/07 به صندوق پیام کارتابل الکترونیکی شرکتها در پورتال آیمد ارسال شده است.