تاريخ : دهم دی 1398
ساعت : 15:35
کد : 4399
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و کمرکی اعلام کرد:
نحوه پیگیری تخصیص ارز ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی / خبر تکمیلی
اطلاعیه نحوه پیگیری تخصیص ارز منتشر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور بانکی و گمرکی گفت: پیرو انتشار خبر ضرورت خرید ارز (تامین ارز) از سوی شرکت‌ها از طریق بانک عامل در مهلت مقرر پس از تخصیص ارز ضروری است متقاضیان پس از صدور فیش ارزی (گواهی ثبت‌آماری) بصورت مستمر نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: 

1- تماس با بانک عامل مربوطه و مطلع شدن از وضعیت تخصیص فیش ارزی 

2- مراجعه به وب سایت imed.ir / قسمت ادارات/ اداره پایش داده‌ها/ فهرست‌های ارسالی به بانک مرکزی برای مشاهده آخرین فهرست کلی ثبت‌ سفارشات در صف تخصیص ارز ارسالی به بانک

3- در صورتی که فهرست به بانک ارسال شده بود با مراجعه به وب سایت imed.ir / قسمت ادارات/ اداره پایش داده‌ها/ فهرست ثبت‌ سفارشات تخصیص یافته از وضعیت تخصیص مطلع شوند.

4- در صورتی که ثبت‌سفارش تخصیص ارز شده بود، می بایست از طریق بانک عامل براساس مهلت مذکور در فیش آماری (7 روز و 45 روز) نسبت به خرید ارز (تامین ارز) اقدام گردد.

5- در صورت عدم تخصیص ارز برای ارزهای در دسترس حداکثر تا یک هفته و برای ارزهای یورو و درهم حداکثر تا 14 روز، مشخصات فیش ارزی ثبت‌ سفارش در سامانه اعلام مشکلات ارز، ثبت‌سفارش و گمرک جهت پیگیری درج گردد.

6- بدیهی است بر اساس منابع ارزی موجود و نوع کالا و گواهی ثبت آماری، بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز اقدام می‌ نماید.

7- در صورت ابطال فیش ارزی به علت عدم خرید ارز در مهلت مقرر، مسئولیت تأخیر بعهده متقاضی می‌ باشد.