تاريخ : پنجم بهمن 1398
ساعت : 11:22
کد : 4428
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در امور گمرک و بانکی اعلام کرد:
لزوم صدور گواهی ثبت آماری جهت کارمزد کل ثبت‌سفارش در صف تخصیص ارز M236IRTH
اطلاعیه لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت کارمزد کل ثبت‌سفارش در صف تخصیص ارز M236IRTH منتشر گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: به اطلاع می‌رساند کلیه ثبت سفارشات در صف تخصیص ارز M236IRTH بایستی همزمان با صدور گواهی ثبت آماری کل ثبت سفارش، گواهی ثبت آماری کارمزد مربوطه را نیز توسط بانک عامل باید صادر گردد در غیر اینصورت توسط بانک عودت خورده و تخصیص صورت نمی‌پذیرد.