تاريخ : پانزدهم بهمن 1398
ساعت : 09:08
کد : 4439
اطلاعیه اداره نظارت بر تامین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
لزوم تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی و موسسات پزشکی (اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی) صرفاً از کالاهای مجاز و از طریق شبکه توزیع قانونی/ امکان اعلام هر گونه کالای قاچاق، فاقد کیفیت و مجوزهای لازم در سامانه مشکلات کیفی MDR
کلیه مراکز درمانی و موسسات پزشکی (اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی) تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز خود را صرفاً، از کالاهای مجاز و از طریق شبکه توزیع قانونی تهیه نمایند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس محمد مهدی علاالدین رئیس اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ تجهیزات پزشکی گفت: با عنایت به اهمیت و ضرورت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی با کیفیت، ایمن و با عملکرد مناسب در فرآیندهای تشخیصی، درمانی و ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت به چرخه درمان بیماران، فهرست کلیه اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدی و وارداتی مورد تایید و تامین کنندگان و توزیع کنندگان مجاز آن در بخش استعلام پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir  قابل دسترس عموم می‌باشد.

وی افزود: ضروری است کلیه مراکز درمانی و موسسات پزشکی (اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی) تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز خود را صرفا از کالاهای مجاز و از طریق شبکه توزیع قانونی تهیه نمایند.

مهندس علاالدین گفت: کلیه مراکز درمانی و ذینفعان می توانند در صورت مواجه با هر گونه کالای قاچاق، فاقد کیفیت و مجوزهای لازم به بخش ویژه ها در پورتال اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مراجعه نموده و با تکمیل سامانه مشکلات کیفی(MDR)، نسبت به اعلام آن اقدام نمایند.