تاريخ : بيست و هشتم اسفند 1398
ساعت : 16:03
کد : 4522
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک اعلام کرد:
لزوم ویرایش فوری کدهای کارگزار فیش های ارزی جهت تخصیص ارز توسط شرکت های تجهیزات پزشکی
مهندس مزینانی از لزوم ویرایش فوری کدهای کارگزار فیش های ارزی جهت تخصیص ارز توسط شرکتها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: با عنایت به اعلام فوری بانک متقاضیان صرفا با توجه به ترتیب اهمیت نیاز کشور از ردیف اول جدول فهرست ارسالی شماره 243 به بانک و نیز با توجه به امکان استفاده از منابع خارجی به ترتیب فراوانی منابع کدهای کارگزار اعلامی از طرف بانک به شرح ذیل، می‌بایست نسبت به ویرایش کدهای کارگزار با هماهنگی بانک‌های عامل مربوطه حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸۱۲۲۸ اقدام نمایند:    

ترتیب اولویت نام ارز کارگزار

1-  روپیه هند SABCIRIB بیشترین فراوانی
2 - یورو هالک BKBPIRTR
3-  لیر ترکیه KHMIIRTR
4- درهم امارات MELIAEAD
5 - یوآن چین KESHIRCK
6 - یورو  KHMIIREI کمترین فراوانی
  
وی افزود: بدیهی است ردیف های پایینتر جدول می بایست از کدهای کارگزار با فراوانی بیشتر نظیر روپیه ‌یورو هالک را انتخاب کنند و باتوجه به محدودیت سهمیه ارایه شده از طرف بانک صرفاً کالاهای با اولویت نیاز که در بالای جدول هستند (نظیر اقلام مورد نیاز کرونا ویروس) درصورت انتخاب کد کارگزار با فراوانی متناسب ردیف جدول تخصیص خواهند یافت. لذا مواردی که به دلیل عدم وجود منابع متناسب با کدهای کارگزار فوق الذکر تخصیص ارز نیایند در سال آتی تخصیص ارز خواهند شد.

جدول فهرست ارسالی شماره 243