تاريخ : يازدهم تير 1399
ساعت : 09:41
کد : 4664
معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیرات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک بیان کرد:
وضعیت اجرای بخشنامه های تسویه بدهی های ارزی سال 1396 تجهیزات و ملزومات پزشکی (بدون انتقال ارز قبلی)
مهندس مزینانی وضعیت پرونده‌های بدون انتقال ارز سال 1396 را بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: با توجه به پیگیری های مکرر و متعدد شرکت ها بایت پرونده‌های بدون انتقال ارز سال 1396، آخرین وضعیت به شرح ذیل به اطلاع می رسد.

مهندس مزینانی بیان کرد: موضوع در کمیسیون جانبی اقتصادی دولت مطرح شده است و مقرر گردید درصورت تامین منابع ارزی اقدام گردد. با توجه به سهمیه کاهش یافته منابع ارزی وزارت بهداشت و اینکه مرجع تصمیم گیری میزان منابع خارج از وزارت بهداشت می باشد لذا پیش‌بینی زمانی از سوی سازمان غذا و دارو برای تسویه موارد مذکور امکان پذیر نمی‌باشد.

وی افزود: شایان ذکر است علی رغم صدور بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی در تاریخ‌های 1397/04/06 ، 1398/10/03 و 1398/02/29 و ارسال فهرست‌های مربوطه توسط وزارت بهداشت به بانک مرکزی، تسویه بدهی‌های مذکور به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز لازم تا کنون توسط بانک اجرایی نشده است.

مهندس مزینانی گفت: در صورت وجود اطلاعات جدیدی در این خصوص موارد بصورت خبر متعافباً از طریق وب سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به آدرس www.imed.ir به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید‌. لذا خواهشمند است هیچگونه مراجعه حضوری جهت پیگیری موارد مربوطه از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در این خصوص صورت نپذیرد.