تاريخ : يازدهم مرداد 1399
ساعت : 09:01
کد : 4692
کارشناس اداره نظارت و بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:
فراخوان تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی توسط شرکت های ثالث خدمات پس از فروش برای دستگاه اعلامی در فراخوان/ مهلت شرکت تا تاریخ 1399/05/20
فراخوان تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی توسط شرکت های ثالث خدمات پس از فروش برای دستگاه اعلامی در فراخوان توسط کارشناس امور شناسنامه و نمایندگی اداره نظارت و بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس راحله علمداری، کارشناس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: تجهیزات پزشکی که نمایندگی فعال در ایران ندارند و یا نماینده فعلی آن، امکان ارائه خدمات در ایران را ندارند، جهت ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت های ثالث فراخوان شده اند.

متن فراخوان به شرح ذیل می باشد:

فراخوان تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی توسط شرکت های ثالث خدمات پس از فروش برای دستگاه اعلامی در فراخوان/ مهلت شرکت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تجهیزات پزشکی مندرج در جدول ذیل که نمایندگی فعال در ایران ندارند و یا نماینده فعلی آن، امکان ارائه خدمات در ایران را ندارند، جهت ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت های ثالث فراخوان شده اند.

- دستگاه لیزر پوستی کمپانی Bios
- دستگاه استریلایزر بخار اتوکلاو شرکت ایرانیان طب زعیم
- مخزن اکسیژن مایع کمپانی ISISAN ISI SAN. VE TIC. A.S
- دستگاه استریلایزر بخار اتوکلاو کمپانی Belimed
- دستگاه استریلایزر بخار اتوکلاو کمپانی Antonio Matachana S.A
- دستگاه های نوزادان کمپانی Fanem ltda
- دستگاه های EEG کمپانی Natus Medical Incorporated

کلیه شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می توانند مطابق دستورالعمل صدور مجوز ثالث خدمات پس از فروش، مجوز تعمیر و سرویس دستگاه های اعلامی فوق را اخذ نمایند.

متقاضیان اخذ مجوز مذکور می توانند مدارک و مستندات خود را تا تاریخ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت مکتوب با موضوع "شرکت در فراخوان تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی توسط شرکت های ثالث خدمات پس از فروش" به دبیرخانه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی تحویل نمایند.