تاريخ : پانزدهم دی 1400
ساعت : 14:03
کد : 4972
ایفدانا گزارش داد:
بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از اداره کل تجهیزات پزشکی
به گزارش ایفدانا، دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو به همراه دکتر بیگلر،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، دکتر رستم زاده، معاون نظارت و ارزیابی و مهندس عاقل، مدیرکل دفتر ریاست سازمان از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو بازدید کرده و در جلسه ای با پرسنل و مدیران این اداره کل مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی کردند.