تاريخ : بيست و چهارم ارديبهشت 1401
ساعت : 18:01
کد : 5056
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد:
بازمهندسی اطلاع رسانی شماره 001 / انتشار سوابق واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز دولتی جهت نظارت
در راستای شفاف سازی و ایجاد ابزار افزایش نظارت و به منظور رعایت قیمت مصرف کننده در خصوص کالای تامین شده با نرخ دولتی، اطلاعات کلیه ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی تامین ارز شده با ارز دولتی با درج Batch number و Lot number و Serial number در دسترس عموم قرار می گیرد.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: به منظور شفاف سازی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی از لحاظ قیمت و همچنین به جهت نظارت صحیح بر عملکرد توزیع، فروش شرکتها و مراکز درمانی،توسط دانشگاهها و رسیدن کالاها با قیمت مصوب دولتی به دست مصرف کننده نهایی، بدین وسیله اطلاعات کلیه ثبت سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی از سال 1397 تاکنون بعلاوه سال 1396(مشابه سقف ارز 4200) که تامین ارز و ترخیص با نرخ دولتی شده اند به تفکیک کالا با مشخصات شماره اظهارنامه گمرکی، Batch number و Lot number و Serial number و تعداد، به پیوست منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد.

لذا از مراکز درمانی، دانشگاهها، کارشناسان، مسئولین و ناظرین مربوطه و عموم مردم تقاضا می شود در صورت وجود هرگونه مغایرت و عدول از قیمت دولتی و یا احتکار، موضوع را به این اداره کل جهت پیگیری اعلام فرمایند.

بدیهی است هر گونه تخلف در خصوص قیمت و توزیع از سال 1396 تاکنون و عدم رعایت قیمت مصرف کننده، پیگرد قانونی دارد.

همچنین هرگونه احتکار و فروش خارج از سقف قیمت های مربوطه بویژه در مواردی که تغییر نرخ ارز از دولتی به نیمایی تاکنون داشته است برخورد صورت خواهد پذیرفت.

شایان ذکر است نرم افزاری در این خصوص در دست طراحی است و پس از اتمام در دسترس قرار خواهد گرفت.