يک شنبه 24 شهريور 1398
شرکت های ثالث صلاحیت دار
جهت مشاهده و دریافت آدرس و شماره تماس شرکت های ثالث صلاحیت دار اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت امتیاز خدمات پس از فروش شرکت‌ها اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده و دریافت تعرفه خدمات پس از فروش اینجا را کلیک کنید.
نام شرکتنام کمپانینام دستگاهمدل دستگاه/محل نصب دستگاه شماره مجوز تاریخ اعتبار
لوتوس طب پارسیانOlympusآندوسکوپی 664/3747398/11/29
نقش طاووس صباOlympusآندوسکوپی 664/4549399/03/11
نقش طاووس صباSky Tronچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباDr.Machچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباHanauluxچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباBerchtoldچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباD.D.Kچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباDragerچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
نقش طاووس صباMartinچراغ سیالتیک 664/2382898/09/03
پیشگامان ویستا طبPentaxآندوسکوپی منقضی منقضی
شفا شمس ایرانیانFreseniusهمودیالیز و دستگاه RO دیالیز 664/3554298/12/08
تابان طب پارسه Versamed-GEونتیلاتور منقضی منقضی
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراForte664/3043598/10/25
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراVertex664/3043598/10/25
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراGenesys664/3043598/10/25
تابش پرتو نگارADAC/Philipsگاما کمراArgus664/3043598/10/25
مهندسی خشنودفرApelonچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرHanaluxچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرMartinچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرBerchtoldچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرAmscoچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرDR Machچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرSkytronچراغ اتاق عمل منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرMedlandتخت جراحی منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرAmscoتخت جراحی منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرEshmitzتخت جراحی منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرMaquetتخت جراحی منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرSewardتخت جراحی منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرEschmanتخت جراحی منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرSewardساکشن منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرEschmanساکشن منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرMedapساکشن منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرKenzالکتروکاردیوگراف منقضی منقضی
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافیک کانالهمنقضی منقضی
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافسه کانالهمنقضی منقضی
مهندسی خشنودفرHPالکتروکاردیوگرافشش کانالهمنقضی منقضی
مهندسی خشنودفرToyotaالکتروکاردیوگراف منقضی منقضی
فناوران حیان مدselectraاتوآنالایزرهای بیوشیمی تعلیق مجوز تا 97/10/20تعلیق مجوز تا 97/10/20
دیاموند تجهیز آزما Biotecnica InstrumentsاتوآنالایزرسریBTمنقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدBerchtoldچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدHanauluxچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدMeriluxچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدCenturionچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدStrykerچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدSkytronچراغ سیالتیک منقضی منقضی
سپیدان سلامت امیدEstellaچراغ سیالتیک منقضی منقضی
مهندسی پزشکی زمر طب Hill-Romتخت بیمارستانی منقضی منقضی
بوژان نوین پارسه آرمانRoche Diagnosticبلادگاز AVL - Compact 3664/1531698/06/14
بوژان نوین پارسه آرمانKoneالکترولیت آنالایزرMicrolyte664/1531698/06/14
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsID150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED125Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsED150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsHD150B30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsXUD150Lمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L40منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150B40منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsUD150L30 E-Fمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology-Fluroscopy GeneratorsFlexavisionمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC100L30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMC125L30منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMU125mمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMUX100منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuRadiology/PortableMObileArt Evolutionمنقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA10منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA50منقضی منقضی
تفسیر پرتو ایمنShimadzuC-ArmWHA200منقضی منقضی
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی022664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی023664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی024664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی025664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)توسانفتوتراپی027664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-212664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپیH-204664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)حامی نوزاد پارسفتوتراپی027664/1059298/05/07
احیا نوزاد قرن(انق)Ningbo David Medical DeviceفتوتراپیXHZ-90664/1059298/05/07
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیCMP200664/2486598/09/12
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیHFG664/2486598/09/12
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیIndico664/2486598/09/12
آریاپرتونگارVarian(CPI)ژنراتور رادیوگرافیMillenia664/2486598/09/12
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیED125L/150L664/2486598/09/12
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیHD/XHD150B664/2486598/09/12
آریاپرتونگارShimadzuژنراتور رادیوگرافیUD/XUD150L30/40664/2486598/09/12
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیKXO15R/E664/2486598/09/12
آریاپرتونگارToshibaژنراتور رادیوگرافیDC12M/MB664/2486598/09/12
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیMedico50/51664/2486598/09/12
آریاپرتونگارPhilipsژنراتور رادیوگرافیCP50/80/100664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSwissrayژنراتور رادیوگرافیتمامی مدل ها664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMST664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیMSI664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیDXD664/2486598/09/12
آریاپرتونگارGEژنراتور رادیوگرافیSilhouette664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolyphos15/30/50/300664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیHeliophos4/4E/4S664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolymat50/70664/2486598/09/12
آریاپرتونگارSiemensژنراتور رادیوگرافیPolydoros50/80/100&S/SX/LX/IT664/2486598/09/12
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzuرادیوگرافی 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu فلوروسکوپی  664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهToshiba, Siemens,Shimadzu سی آرم 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانه Siemensماموگرافی 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانه SiemensOPG 664/3523298/12/06
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE سی آرم 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GEفلوروسکوپی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهPhilips, Varian, Swissray,Apelem, GE, Carestreamرادیوگرافی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانه GEماموگرافی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهPhilipsماموگرافی 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانه CarestreamOPG 664/3523298/06/06
تراست خاورمیانهBMIرادیوگرافی موبایل 664/4363898/08/28
اکسیژن ساز اطلس پارساIGSاکسیژن ساز 664/3624798/12/13
تجهیز پخش شمسELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/2187498/07/20
تجهیز پخش شمسROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/2187498/07/20
تجهیز پخش شمسSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/2187498/07/20
سپهران طب ایرانیانMMM (Munchener Medizin Mechanik)اتوکلاو منقضی منقضی
سینا ابتکار ثامنJuaneسانتریفیوژ یخچال دار بانک خونKR422منقضی منقضی
مهندسی اطلس پویان صنعت البرزصنایع فلزی کوشابی خطرساززباله های بیمارستانی  664/4403699/02/30
سپند سیستم دانش پویانROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی717-917-912664/41545 99/02/10
طب کاران شباهنگکاسپین البرزبی خطرساززباله های بیمارستانی  664/37961 98/12/25
فنی پژوهش طب مهر آساELITech Group B.Vاتوآنالایزر بیوشیمیSELECTRA Series664/3107598/10/25
فنی پژوهش طب مهر آساROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمیHitachi664/3107598/10/25
فنی پژوهش طب مهر آساSYSMEXسل کانتر هماتولوژیSYSMEX Series664/3107598/10/25
مهندسی پارس ایده آل سیستمROCHE(Hitachi)اتوآنالایزر بیوشیمی700-900664/3605898/12/04
آرمان پرتو تصویرGEMRIExcite 1.5T, Excite HD 1.5T/3T, LX 1.5T, HDX 1.5T/3T, HDi/HDe 1.5T664/402349812/14
آکااندیشان برناMindrayAutometed Cell CounterBC(2800-3000-5300-5500-5800-6800)664/4152699/02/10
آکااندیشان برناLINEAR CHEMICALS, S.L.Erythrocyte Sedimentation Rate ESR 5-16-100 کاناله 664/4152699/02/10
مهندسی آریا سیستم جمROCHE-HITACHIاتوآنالایزر بیوشیمی902-917-912-717664/4154399/02/10
پارس ریبالGEسونوگرافی 664/31424 98/10/18
پارس ریبالGEاکوکاردیوگرافی 664/31424 98/10/18
پویاجراحEshmanتخت مکانیکی و هیدرولیکی منقضی منقضی
آرمان پرتو تصویرGECT ScanHispeed(Nxi,Fxi,Qxi)-Lightspeed(Qxi,Plus,Ultra16,Pro16,HP60,RT,Xtra,VCT,Pro32)- Brightspeed (Excel,Edge,Elite,Select)-CT/e-Highspeed Dual-Discovery HD750664/402349812/14
آرمان پرتو تصویرPhilipsآنژیوگرافیIntegris 3000/5000 (H/V) Allura Xper FD (10/20) Integris CV9 664/402349812/14
مهندسی پزشکی پیشتاز فناوری طب بارمانOlympusآندوسکوپی 664/4122199/02/08
آرمان بخشان صنعتکاسپین البرزبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512499/04/29
آرمان بخشان صنعتEcodasبی خطر ساز زباله بیمارستانی 664/3512499/04/29
کابوک طبROCHEاتوآنالایزر بیوشیمیCobas Mira664/2788298/04/05
کابوک طبSysmexBlood Cell CounterK1000- KX21N- KX21- XS800664/2788298/04/05
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا قیچی های عمومی 664/2829998/04/09
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا انواع استئوتوم 664/2829998/04/09
مرکز تعمیر اینسترومنت های جراحی راگا فورسپس های بیوپسی هیستروسکوپی 664/2829998/04/09
آذرنوش دارو کلمپ و سوزن گیرهای معمولی 664/2998698/04/22
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Reader2100664/4301099/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate Washer2600664/4301099/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCMicroplate ReaderStat Fax 3200-4200664/4301099/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCشیکرهای آزمایشگاهیStat Fax 2200664/4301099/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCآنالایزر بیوشیمیStat Fax 3300-1904664/4301099/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCریدر استریپStat Fax 303664/4301099/05/19
صنایع آزمایشگاهی عطاریAwareness Technology INCالایزر ریدرChem Well2900664/4301099/05/19
مهندسی شایگان فن آزماRocheاتوآنالایزر بیوشیمیRoche (Hitachi)664/3523398/06/06
آریا طب تجهیز کهرباToshibaMRIElan664/3554998/06/08
پرشین تجهیز سیستمRALفتومتر بیوشیمیclima664/3657498/06/15
ابزار طب آسمانPHILIPSMRIAchieva 1.5T, Intera 1/1.5T, NT 1/1.5T664/3827798/06/27
ابزار طب آسمانPHILIPS(ADAC)گاما کمراAdac Vertex-ARC300-ARGUS-Bright View-Bright View X-Bright View XCT-Cardio 60-Cardio MD-CIRRUS-FORTE-Genesys664/2881398/10/11
رسولزاده و شرکاءLiebel-Flarsheimانژکتور ماده حاجب 664/3976899/01/26
حس پرتو ابزار کویل MRI 664/3976998/07/26
دانش پژوه بشیرBio Medical Systemتست ورزش و هولتر فشار 664/4312999/02/23
نیک آئین طبFUJIFILMآندوسکوپی 664/2035998/09/18
نیک آئین طبPentaxآندوسکوپی 664/2035998/09/18
اروین دانش آزماSYSMEXسل کانتر KX21N, K1000664/2595398/10/02
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate ReaderExpert96664/2829698/10/10
به آفرینان کیانBiochrom Asys Expert 96 UVMicroplate WasherAtlantis664/2829698/10/10
به آفرینان کیانTECANMicroplate WasherCoumbus Pro664/2829698/10/10
به آفرینان کیانTECANMicroplate ReaderSunrise664/2829698/10/10
به آفرینان کیانRealyUv-Vis SpectrophotometerBIOWAVE664/2829698/10/10
به آفرینان کیانSpectro PhotometerUv-Vis SpectrophotometerPharmacia Biotech664/2829698/10/10
به آفرینان کیانElecta LabErytherocyte Sedimentation Rate AnalyserMonitor 10-20-40-100664/2829698/10/10
توسعه صنعتی الکترونیکSonosite(FujiFilm)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکSamsung(Medison)سونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکMindrayسونوگرافی/اکوکاردیوگرافی 664/2623398/10/02
توسعه صنعتی الکترونیکPHILIPSCPAP/BIPAP 664/2623398/10/02
آلان تجهیز آزماHelena Point of CareالکتروفروزیسJunior 24664/4099698/11/13
نگهداشت کیمیا تجهیز ابزار جراحی 664/4687198/12/02
نظرسنجی
میزان سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در وب سایت IMED چگونه می باشد؟آمار بازدید
 بازديد امروز 12,455
 بازديد اين هفته 94,950
 بازديد اين ماه 296,292
 کل بازديدها 11,557,836
user icon
تعداد بازديد اين صفحه: 149,348
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب اسلامی، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386