شنبه 28 مهر 1397
تعرفه خدمات پس از فروش دستگاه ها
دستگاهمشخصات نیروی فنیتعرفه از مورخ 96/5/2 (ریال)
   
رادیولوژی فلوروسکوپی C-ARM ساعتمزد مهندس فنی1/050/000
رادیولوژی فلوروسکوپی C-ARM ساعتمزد مهندس ارشد فنی1/210/000
رادیولوژی فلوروسکوپی C-ARM ساعتمزد تکنسین فنی894/000
ماموگرافی دیجیتال DR-DDR-CRساعتمزد مهندس فنی1/000/000
ماموگرافی دیجیتال DR-DDR-CRساعتمزد مهندس ارشد فنی1/155/000
ماموگرافی دیجیتال DR-DDR-CRساعتمزد تکنسین فنی854/000
MRIساعتمزد مهندس فنی1/522/000
MRIساعتمزد مهندس ارشد فنی1/750/000
MRIساعتمزد تکنسین فنی1/195/000
Auto Analyserساعتمزد مهندس فنی728/000
Auto Analyserساعتمزد مهندس ارشد فنی874/000
Auto Analyserساعتمزد تکنسین فنی619/000
بلادگاز آنالایزرساعتمزد مهندس فنی773/000
بلادگاز آنالایزرساعتمزد مهندس ارشد فنی889/000
بلادگاز آنالایزرساعتمزد تکنسین فنی657/000
دیالیز- ROساعتمزد مهندس فنیمیزان تعرفه موجود در سایت هرساله مطابق با نرخ افزایش اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی افزایش می یابد. سال 1396 برابر با %9
دیالیز- ROساعتمزد مهندس ارشد فنیمیزان تعرفه موجود در سایت هرساله مطابق با نرخ افزایش اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی افزایش می یابد. سال 1396 برابر با %9
دیالیز- ROساعتمزد تکنسین فنیمیزان تعرفه موجود در سایت هرساله مطابق با نرخ افزایش اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی افزایش می یابد. سال 1396 برابر با %9
رادیولوژی آنالوگ-ماموگرافی آنالوگ-رادیولوژی موبایلساعتمزد مهندس فنی898/000
رادیولوژی آنالوگ-ماموگرافی آنالوگ-رادیولوژی موبایلساعتمزد مهندس ارشد فنی1/033/000
رادیولوژی آنالوگ-ماموگرافی آنالوگ-رادیولوژی موبایلساعتمزد تکنسین فنی763/000
سفالومتری- پانورکس- تک دندانساعتمزد مهندس فنی840/000
سفالومتری- پانورکس- تک دندانساعتمزد مهندس ارشد فنی966/000
سفالومتری- پانورکس- تک دندانساعتمزد تکنسین فنی731/000
سی تی اسکن ساعتمزد مهندس فنی1/063/000
سی تی اسکن ساعتمزد مهندس ارشد فنی1/222/000
سی تی اسکن ساعتمزد تکنسین فنی903/000
شتاب دهنده خطیساعتمزد مهندس فنی1/580/000
شتاب دهنده خطیساعتمزد مهندس ارشد فنی1/818/000
شتاب دهنده خطیساعتمزد تکنسین فنی1/343/000
گاما کمراساعتمزد مهندس فنی965/000
گاما کمراساعتمزد مهندس ارشد فنی1/103/000
گاما کمراساعتمزد تکنسین فنی817/000
آنژیوگرافیساعتمزد مهندس فنی1/197/000
آنژیوگرافیساعتمزد مهندس ارشد فنی1/273/000
آنژیوگرافیساعتمزد تکنسین فنی1/017/000
ونتیلاتور- ماشین بیهوشیساعتمزد مهندس فنی781/000
ونتیلاتور- ماشین بیهوشیساعتمزد مهندس ارشد فنی898/000
ونتیلاتور- ماشین بیهوشیساعتمزد تکنسین فنی664/000
اتوکلاو رومیزیساعتمزد مهندس فنی601/000
اتوکلاو رومیزیساعتمزد مهندس ارشد فنی691/000
اتوکلاو رومیزیساعتمزد تکنسین فنی520/000
سونوگرافی و اکوساعتمزد مهندس فنی974/000
سونوگرافی و اکوساعتمزد مهندس ارشد فنی1/121/000
سونوگرافی و اکوساعتمزد تکنسین فنی828/000
تجهیزات اسکوپی(Flexible & Rigid)ساعتمزد مهندس فنی793/000
تجهیزات اسکوپی(Flexible & Rigid)ساعتمزد مهندس ارشد فنی912/000
تجهیزات اسکوپی(Flexible & Rigid)ساعتمزد تکنسین فنی674/000
لیزر جراحی و پوستیساعتمزد مهندس فنی864/000
لیزر جراحی و پوستیساعتمزد مهندس ارشد فنی994/000
لیزر جراحی و پوستیساعتمزد تکنسین فنی740/000
استریلایزر بیمارستانی- امحاء زبالهساعتمزد مهندس فنی950/000
استریلایزر بیمارستانی- امحاء زبالهساعتمزد مهندس ارشد فنی1/085/000
استریلایزر بیمارستانی- امحاء زبالهساعتمزد تکنسین فنی810/000
الکتروسرجریمهندس فنی655/000
الکتروسرجریساعتمزد مهندس ارشد فنی753/000
الکتروسرجریساعتمزد تكنسین فنی560/000
الکتروشوکمهندس فنی600/000
الکتروشوکساعتمزد مهندس ارشد فنی691/000
الکتروشوکساعتمزد تكنسین فنی520/000
فیکومهندس فنی720/000
فیکوساعتمزد مهندس ارشد فنی830/000
فیکوساعتمزد تكنسین فنی590/000
پمپ سرم-پمپ سرنگمهندس فنی570/000
پمپ سرم-پمپ سرنگساعتمزد مهندس ارشد فنی650/000
پمپ سرم-پمپ سرنگساعتمزد تكنسین فنی480/000
مانیتور علائم حیاتیمهندس فنی570/000
مانیتور علائم حیاتیساعتمزد مهندس ارشد فنی660/000
مانیتور علائم حیاتیساعتمزد تكنسین فنی490/000
تخت های جراحیمهندس فنی540/000
تخت های جراحیساعتمزد مهندس ارشد فنی620/000
تخت های جراحیساعتمزد تكنسین فنی460/000
نظرسنجی
پیشنهاد شما در اولویت مهم اداره کل در دوره مدیریت جدید چیست؟

آمار بازدید
 بازديد امروز 28,707
 بازديد اين هفته 198,771
 بازديد اين ماه 611,026
 کل بازديدها 10,065,106
تعداد بازديد اين صفحه: 42,432
پیوندها
آدرس

  تهران، خ انقلاب، چهارراه کالج، نبش خیابان خارک، پلاک29

 63420           66724386