سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یک کالا راهنمای پیامهای مربوط به پروفرم و وضعیت کدهای IRC لیست اقلام تولید داخل T1 و اقلام مشمول سطح بندی لیست مشمول مجوز ثبت تولیدات داخل کارنامه موفق وزارت بهداشت در تحقق اقتصاد مقاومتی آئین افتتاح 27 محصول ایرانی تجهیزات پزشکی
گزارش ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO
گزارش ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO
مسئول واحد تحقیق و توسعه تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: گزارش ارزیابی عملکرد نظارتی اداره کل تجهیزات پزشکی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی WHO
بروزرسانی جدول شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار و  شرکتهای ارائه دهنده خدمات ثالث صلاحیتدار
بروزرسانی جدول شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار و شرکتهای ارائه دهنده خدمات ثالث صلاحیتدار
رئیس داره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بروزرسانی جدول شرکتهای کنترل کیفی صلاحیتدار و شرکتهای ارائه دهنده خدمات ثالث صلاحیتدار به تاریخ 1396/04/03
همکاری معاونتهای درمان  و غذا و دارو دانشگاهها جهت تکمیل برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
همکاری معاونتهای درمان و غذا و دارو دانشگاهها جهت تکمیل برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
آقای میرمعینی سرپرست اداره تفویض، برنامه ریزی و امور استانها خبر داد: لزوم همکاری معاونتهای درمان و غذا و دارو دانشگاهها در تکمیل برنامه عملیاتی سازمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی
اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان آزمون 3خرداد 1396
اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان آزمون 3خرداد 1396
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: اعلام اسامی قبول شدگان مسئولین فنی واردکنندگان آزمون 3خرداد 1396
فراخوان اولین کارگاه آموزشی ایمنی الکتریکی و تامین برق سالم در مراکز درمانی
فراخوان اولین کارگاه آموزشی ایمنی الکتریکی و تامین برق سالم در مراکز درمانی
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا ودارو خبر داد: فراخوان اولین کارگاه آموزشی ایمنی الکتریکی و تامین برق سالم در مراکز درمانی
بازدید از نحوه نگهداشت تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کیفیت خدمات را افزایش داد
بازدید از نحوه نگهداشت تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کیفیت خدمات را افزایش داد
رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهيزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو: بازدید از نحوه نگهداشت تجهیزات سرمایه ای در مراکز درمانی کیفیت خدمات را افزایش داد
لزوم اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و دریافت کد چهارده رقمی ساتا
لزوم اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و دریافت کد چهارده رقمی ساتا
لزوم اعلام منشأ ارز در سامانه جامع تجارت و دریافت کد چهارده رقمی ساتا
  • پايگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
  • اطلاع رسانی imed.ir
  • کانال سازمان غذا و دارو
  • کانال وزارت بهداشت
  • سامانه جامع تجارت ایران